Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

Sedmice sudske nagodbe

19.09.2020.

OBAVIJEST ZA STRANKE
„Sedmice sudske nagodbe“
 
Na osnovu inicijative Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH informišemo vas u da se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje provođenje aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u periodu od 21. septembra do 2. oktobra 2020. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.
Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:
- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
- samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Obavijest za stranke