• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Registar privrednih subjekata

  Registar privrednih subjekata

  12.10.2011.

  Okružni privredni sud Doboj, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima vrši upis u sudski registar poslovnih subjekata po principima utvrđenim u Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 67/13, 15/16 i 84/19).

   

  U registar poslovnih subjekata upisuju se privredna društva i druga pravna lica osnovana radi obavljanja privredne djelatnosti u cilju sticanja dobiti, javno preduzeće, javna ustanova, zadruga ili zadružni savez, kao i subjekti čiji je upis određen posebnim zakonima Republike Srpske.

   

  U registar se upisuje :

  - osnivanje, povezivanje i brisanje subjekta upisa,

  - osnivanje, odnosno brisanje dijela subjekta upisa,

  - sve statusne promjene, uključujući i promjene oblika organizovanja subjekta,

  - podaci o subjektu upisa koji su od značaja za pravni promet i njihova izmjena,

  - podaci u vezi sa stečajnim, odnosno likvidacionim postupkom,

  - podaci o pokretanju postupka brisanja subjekta registracije,

  - drugi podaci utvrđeni zakonom o registraciji poslovnih subjekata i drugim posebnim zakonima

   

  Pored navedenog u registar se upisuje zabrana obavljanja djelatnosti na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa, privremene mjere, odnosno zabilješke o odlukama donesenim u skladu sa drugim propisima.

   

  U kancelariji registra privrednih subjekata stranka može dobiti informaciju  :

   

  -         o broju predmeta

  -         o imenu sudije kojem je predmet dodijeljen u rad

  -         informacije o kretanju predmeta

  -         zahtjevom tražiti razgledanje i prepisivanje spisa

  -         zahtjevom tražiti prepis rješenja

   

   

  Radno vrijeme pisarnice sa strankama za prijem pismena je od 7 do 15 časova, a radno vrijeme registra poslovnih subjekata sa strankama je od 8 do 9 časova svakog radnog dana.

   

  Za sve potrebne informacije možete se obratiti zaposlenim u sudskom registru na broj 053/241-833.

   

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1