• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  12.10.2011.

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Doboj utvrđuje se unutrašnja organizacija Okružnog privrednog suda Doboj (u daljem tekstu: Sud) i to:

  - sistematizacija radnih mjesta koja obuhvata naziv radnog mjesta sa opisom poslova, oznaku vrste poslova i naziv grupe u koju poslovi spadaju i njihova složenost, vrsta i stepen školske spreme, stručni ispit, radno iskustvo i drugi uslovi potrebni za vršenje tih poslova, broj izvršilaca i način zasnivanja radnog odnosa,
  - opšta sjednica,
  - stručni kolegij Suda,
  - kolegij sudske uprave,
  - disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih,
  - način programiranja i planiranja rada,
  - ostvarivanje javnosti rada Suda,
  - druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i funkcionisanje Suda.

  Unutrašnjom organizacijom Suda obezbjeđuje se:

  - zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova,
  - puna efikasnost i maksimalno korišćenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti zaposlenih,
  - efikasno rukovođenje i koordinacija rada uz nadzor nad obavljanjem poslova,
  - praćenje i proučavanje sudske prakse,
  - ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u Sudu,
  - primjena principa javnosti u skladu sa Zakonom,
  - primjena savremenih metoda rada i omogućavanje strankama da na brz i ekonomičan način ostvare svoja prava koja im po zakonu pripadaju.

  403 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1