• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja, potvrda i izvoda

  Okružni privredni sud Doboj izdaje slijedeća uvjerenja, potvrde i izvode:

  1. potvrdu da se protiv određenog poslovnog subjekta u ovom sudu ne vodi postupak stečaja odnosno likvidacije,
  2. potvrdu da protiv određenog poslovnog subjekta  ovom sudu nije podnesen prijedlog za pokretanje stečajnog kao ni likvidacionog postupka,

  3. potvrdu koja u sebi sadrži  pojedinačni aktuelni podatak o poslovnom subjektu.
  4. aktuelni izvod iz sudskog registra,

  5. istorijski izvod iz sudskog registra,

  6. uvjerenje da status zadnje registracije poslovnog subjekta nije promijenjen,

  7. uvjerenje o pravnim prednicima poslovnih subjekata, tj. podacima iz zbirke isprava koji su prestali da važe.

  Izvod, potvrda i uvjerenje predstavljaju javnu ispravu.

  Zahtjevi za izdavanje javnih isprava podnose se i iste podnosioci preuzimaju  u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

  Zahtjev se piše u slobodnoj formi.

  Za izdavanje izvoda (aktuelni i istorijski) iz sudskog registra plaća se sudska taksa u iznosu od 10 KM koja se uplaćuje na :

  Žiro račun broj 562-099-0000055687,

  vrsta prihoda 722211, u korist republičke sudske takse - budžet Republike Srpske,

  opština 028, budžetska organizacija 1087001.

  2471 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1