• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Akti suda

  12.10.2011.

  Okružni privredni sud Doboj je donio slijedeće Normativne akte kojim se uređuje unutrašnja organizacija i funkcionisanje suda, kao i odnos prema strankama i trećim licima :

  1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mijesta u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji r. mijesta
  3. Indeks Registar,
  4. Odluka o vođenju evidencija i drugih akata,
  5. Pravilnik o kućnom redu u zgradi Okružnog privrednog suda Doboj,
  6. Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama na rad Okružnog privrednog suda Doboj, njegovih sudija i radnika,
  7. Pravilnik o upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  8. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  9. Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  10. Pravilnik o naknadama i drugim primanjima zaposlenih i drugim materijalnim pravima u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  11. Kodeks poslovnog ponašanja radnika Okružnog privrednog suda Doboj,
  12. Odluka o informisanju javnosti,
  13. Strategija za odnose sa javnošću,
  14. Pravilnik o reprezentaciji u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  15. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  16. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  17. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama,
  18. Prvilnik o zaštiti od požara u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  19. Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenih u Okružnom privrednom sudu Doboj,
  20. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenog vozila,
  21. Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja u Okružnom privrednom sudu Doboj.

   

  292 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1