• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opšte informacije

  26.10.2011.

  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Doboj  utvrđena su radna mjesta, njihov opis, broj radnika koji je potreban za izvršenje poslova, stručna sprema i ostali opšti i posebni uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju.
   Zavisno od potrebe posla koji se obavlja,predsjednik suda može raspisati javni konkurs ili oglas radi zasnivanja radnog odnosa na određeno ili neodređeno vrijeme.

  Raspisani konkurs ili javni oglas se objavljuju javno putem dnevnih listova.

  Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike propisani su u članu 29. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik Republike Srpske broj 118/08), a koji se primjenjuje i na radnike suda, shodno članu 55. Zakona o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske broj 111/04), ako zakonom nije drugačije određeno.

   

  Opšti uslovi za kandidata su:

  • da je državljanin Republike Srpske ili BiH,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
  • da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu

  Pored naprijed navedenih uslova, potrebno je da kandidat i spunjava i posebne uslove:

  • odgovarajuća školska sprema,
  • odgovarajuće radno islustvo u traženom stepenu obrazovanja i
  • položen pravosudni ili stručni ispit.

  Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se saradniku za opšte poslove u kancelariji broj 1 ili putem pošte na adresu:

   

  Okružni privredni sud Doboj   
  Svetog Save 22,74000 Doboj
  Bosna i Hercegovina
  572 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1