Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Primjena Smjernica za imenovanje predsjednika sudskih odjeljenja donijela višestruku korist sudovima u BiH

03.02.2020.

(Sarajevo, 3. februar 2020. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, u decembru 2018. godine, usvojilo Smjernice za imenovanje predsjednika sudskih odjeljenja (Smjernice), a radi ostvarenja sljedećih ciljeva:

    a) Osiguranje ispunjenja dužnosti predsjednika sudskih odjeljenja, propisanih članom 17. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju;

    b) Jačanje uloge i odgovornosti predsjednika sudskih odjeljenja, posebno u kontekstu organizacije i rukovođenja radom sudskog odjeljenja, kao jednog od elementa ocjene rada predsjednika sudskih odjeljenja, a kako je određeno Kriterijima za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja u BiH;

    c) Otklanjanje faktora rizika, prilikom izbora rukovodilaca odjeljenja, koji je istaknut u planovima integriteta pravosudnih institucija BiH, a koji se ogleda u nepostojanju propisa, koji sadrže jasne i objektivne kriterije i procedure za izbor rukovodilaca odjeljenja;

    d) Primjena rezultata Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II, kojeg je implementiralo VSTV BiH, koji se, između ostalog, ogledaju i u efikasnijem upravljanju sudom, kroz razvijanje i jačanje proaktivnog angažmana i menadžerske uloge predsjednika sudskih odjeljenja.

Smjernice predstavljaju set preporuka, namijenjenih predsjednicima sudova u Bosni i Hercegovini, čija je namjera uspostava jasnog, objektivnog i transparentnog procesa imenovanja predsjednika sudskih odjeljenja te određivanje uslova i vještina koje bi predsjednik sudskog odjeljenja trebao posjedovati kako bi pravilno odgovorio izazovima i zahtjevima pozicije. Podsjećamo da su Smjernice rezultat rada i realizacije aktivnosti u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg je finansirala Vlada Norveške, a kojeg je implementiralo VSTV BiH u saradnji sa Sudskom administracije Norveške i Sudskim vijećem Holandije.

VSTV BiH je, u proteklom periodu, provelo analizu primjene Smjernica, a na temelju informacija pravosudnih institucija.

U tom smislu, utvrđeno je da je većina sudova, u kojima postoje sudska odjeljenja, primijenila proceduru imenovanja predsjednika sudskih odjeljenja, određenu Smjernicama. Sudovi, koji to nisu učinili, većinom su naveli da je razlog zbog kojeg nisu primijenili Smjernice činjenica da su predsjednike sudskih odjeljenja imenovali prije prijema Smjernica, te da će primijeniti Smjernicama propisanu proceduru imenovanja prilikom izbora predsjednika sudskih odjeljenja za 2020. godinu.

Zaključak sudova je da je primjenom smjernica omogućen izbor najboljih sudija za obnašanje ove funkcije kroz transparentan proces.

Iz svega navedenog, jasno proizilazi da su Smjernice koristan alat u rukama predsjednika sudova čijom primjenom se unaprijeđuje upravljanje rada suda i organizaciona kultura u sudovima, razvijanjem odgovornosti za postizanje postavljenih ciljeva, boljom komunikacijom i timskim radom kao bitnim segmentom izmjene organizacije suda, što će u konačnici, povećati produktivnost rada sudova i osigurati bolju uslugu građanima.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 518.

- KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh