Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

Zahtjev za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda

10.12.2013.

Zahtjev za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda možete poslati i poštom na adresu suda.

Elektronska (Word) verzija zahtjeva je dostupna na linku desno.

Napomena :

JPK je strogo povjerljiv i izdat je u svrhu informisanja o sudskom predmetu putem web-a. Osoba kojoj je JPK dodijeljen odgovorna je za njegovo neovlašteno objavljivanje i zloupotrebu. U slučaju izgubljenog koda korisnik je dužan bez odlaganja obavijestiti  sud. U slučaju angažovanja advokata, korisnik ne smije dati svoj JPK advokatu ili bilo kom trećem licu. Advokati imaju pravo dobiti vlastiti JPK za sve predmete u kojima se pojavljuju kao stranke u postupku. U slučaju promjene advokata / pravnog zastupnika u sudskom predmetu, zastupana stranka je obavezna o tome obavijestiti sud. E-mail adresa koju budete koristili u postupku kreiranja korisničkog računa mora biti vezana za jednog korisnika, tačno unesena i u funkciji.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh