Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Organizaciona struktura Sudske policije Federacije BiH

01.11.2018.

Zakonom o Sudskoj policiji Federcije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH, i to kako slijedi:

 

1.    Kabinet glavnog zapovjednika, sa sjedištem u Sarajevu;

 

2. Sektor za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo, sa sjedištem u Sarajevu u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operacije i sigurnost i

- Odsjek za operativno dežurstvo Sudske policije.

 

3. Sektor za administraciju i podršku, sa sjedištem u Sarajevu;

 

4. Sektor za profesionalne standarde, sa sjedištem u Sarajevu;

 

5. Odjeljenje sudske policije sudova Federacije Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Sarajevu u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Interventno-operativna jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine,

- Odsjek za operativne poslove i zaštitu objekata i osoba,

- Odsjek za operativno dežurstvo u sjedištu odjeljenja i

- Stanica sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

6. Odjeljenje sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove u sjedištu odjeljenja, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Sarajevu,

- Odsjek za operativno dežurstvo, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Sarajevu,

- Stanica sudske policije Sarajevo I, sa sjedištem u Općinskom sudu u Sarajevu,

- Stanica sudske policije Sarajevo II, sa sjedištem u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

 

7. Odjeljenje sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom kantonu, sa sjedištem u Zenici u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove u sjedištu odjeljenja, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Zenici,

- Odsjek za operativno dežurstvo, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Zenici,

- Stanica sudske policije Zenica I, sa sjedištem u Općinskom sudu u Zenici,

- Stanica sudske policije Zenica II, sa sjedištem u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog        kantona,

- Stanica sudske policije Visoko, sa sjedištem u Općinskom sudu u Visokom,

- Stanica sudske policije Zavidovići, sa sjedištem u Općinskom sudu u Zavidovićima,

- Stanica sudske policije Tešanj, sa sjedištem u Općinskom sudu u Tešnju,

- Stanica sudske policije Žepče, sa sjedištem u Općinskom sudu u Žepču,

- Stanica sudske policije Kakanj, sa sjedištem u Općinskom sudu u Kaknju.

 

8. Odjeljenje sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu, sa sjedištem u Tuzli u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove u sjedištu odjeljenja, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Tuzli,

- Odsjek za operativno dežurstvo, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Tuzli,

- Stanica sudske policije Tuzla, sa sjedištem u Općinskom sudu u Tuzli,

- Stanica sudske policije Živinice, sa sjedištem u Općinskom sudu u Živinicama,

- Stanica sudske policije Gradačac, sa sjedištem u Općinskom sudu u Gradačcu,

- Stanica sudske policije Kalesija, sa sjedištem u Općinskom sudu u Kalesiji,

- Stanica sudske policije Gračanica, sa sjedištem u Općinskom sudu u Gračanici,

- Stanica sudske policije Lukavac, sa sjedištem u Općinskom sudu u Lukavcu,

- Stanica sudske policije Banovići, sa sjedištem u Općinskom sudu u Banovićima,

- Stanica sudske policije u Srebreniku, sa sjedištem u Općinskom sudu u Srebreniku.

 

9. Odjeljenje sudske policije sudova u Unsko-sanskom kantonu, sa sjedištem u Bihaću u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove u sjedištu odjeljenja, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Bihaću,

- Odsjek za operativno dežurstvo, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Bihaću,

- Stanica sudske policije Bihać, sa sjedištem u Općinskom sudu u Bihaću,

- Stanica sudske policije Cazin, sa sjedištem u Općinskom sudu u Cazinu,

- Stanica sudske policije Sanski Most, sa sjedištem u Općinskom sudu u Sanskom Mostu,

- Stanica sudske policije Velika Kladuša, sa sjedištem u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši,

- Stanica sudske policije Bosanska Krupa, sa sjedištem u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi.

 

10. Odjeljenje sudske policije sudova u Srednjobosanskom kantonu, sa sjedištem u Novom Travniku u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove u sjedištu odjeljenja, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Novom Travniku,

- Odsjek za operativno dežurstvo, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Novom Travniku,

- Stanica sudske policije Travnik, sa sjedištem u Općinskom sudu u Travniku,

- Stanica sudske policije Bugojno, sa sjedištem u Općinskom sudu u Bugojnu,

- Stanica sudske policije Kiseljak, sa sjedištem u Općinskom sudu u Kiseljaku,

- Stanica sudske policije Jajce, sa sjedištem u Općinskom sudu u Jajcu.

 

11. Odjeljenje sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, sa sjedištem u Mostaru u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove u sjedištu odjeljenja, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Mostaru,

- Odsjek za operativno dežurstvo, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Mostaru,

- Stanica sudske policije Mostar, sa sjedištem u Općinskom sudu u Mostaru,

- Stanica sudske policije Konjic, sa sjedištem u Općinskom sudu u Konjicu,

- Stanica sudske policije Čapljina, sa sjedištem u Općinskom sudu u Čapljini,

- Stanica sudske policije Čitluk, sa sjedištem u Općinskom sudu u Čitluku.

 

12. Odjeljenje sudske policije sudova u Zapadnohercegovačkom kantonu, sa sjedištem u Širokom Brijegu u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Stanica sudske policije Široki Brijeg, sa sjedištem u Općinskom sudu u Širokom Brijegu i

- Stanica sudske policije Ljubuški, sa sjedištem u Općinskom sudu u Ljubuškom.

 

13. Odjeljenje sudske policije sudova u Kantonu 10., sa sjedištem u Livnu u kojem je uspostavljena sljedeća unutrašnja organizaciona jedinica:

 

- Stanica sudske policije Livno, sa sjedištem u Općinskom sudu u Livnu.

 

14. Odjeljenje sudske policije sudova u Posavskom kantonu, sa sjedištem u Odžaku u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Stanica sudske policije Odžak, sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Odžaku i

- Stanica sudske policije Orašje, sa sjedištem u Općinskom sudu u Orašju.

 

15. Odjeljenje sudske policije sudova u Bosansko-podrinjskom kantonu, sa sjedištem u Goraždu u kojem je uspostavljena sljedeća unutrašnja organizaciona jedinica:

 

- Stanica sudske policije Goražde, sa sjedištem u Općinskom sudu u Goraždu.

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh