Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Isprave za upis u registar poslovnog subjekta

20.01.2012.

Za potrebe utvrđivanja i provjere opštih i posebnih podataka koji se prilikom osnivanja poslovnog subjekta ili izmjena podataka od značaja za pravni promet, obavezno unose u Registar, u zavisnosti od predmeta upisa, registarski sud će zahtijevati podnošenje isprava kako slijedi :

1. Lična karta , putna isprava ili izvod iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača  za strano ili domaće, fizičko ili pravno lice.
2. Lična karta , putna isprava ili odgovarajuća prijava kod nadležnog organa unutrašnjih poslova kojom se utvrđuje identitet podnosioca prijave za domaće ili strano fizičko lice;
3. Lična karta ili putna isprava i odgovarajuće pismeno ovlaštenje kojim se utvrđuje svojstvo lica ovlaštenog za zastupanje, odnosno predstavljenje subjekta upisa i ovjereni popis tog lica;
4. Akt o osnivanju ili akt o izmjeni opštih podataka od značaja za pravni promet već osnovanog, odnosno registrovanog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje , odnosno izmjena relevantnih podataka sa ovjerenim potpisima ovlaštenih lica;
5. Statut poslovnog subjekta;
6. Odluka o imenovanju lica ovlaštnog za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, ako nije imenovano aktom o osnivanju;
7. Potvrda banke o izvršenoj uplati na privremeni račun deponovanih novčaniih uloga kojom se utvrđuje visina uplaćenog kapitala  u novcu;
8. Dokaz o sredstvima obezbeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga kod  jednočlanog društva kapitala;
9. Izvod iz odgovarajućeg javnog registra kojim se utvrđuje svojina na ulogu u stvarima i pravima , odnosno prijava za odgovarajući javni registar i nalaz ovlaštenog sudskog vještaka kojim se utvrđuje vrijednost uloga u stvarima i pravima;
10.  Odgovarajuće odobrenje komisije za hartije od vrijednosti i Centralnog registra hartija od vrijednosti ako je propisano posebnim zakonom;
11. Dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuneseni dio nenovčanog uloga kod jednočlanog društva kapitala;
12. Odobrenje nadležnog organa kao uslov upisa u Registar ako je posebnim zakonima utvrđeno davanje saglasnosti odobrenja , uvjerenja, ovlaštenja, potvrde ili drugih odogovarajućih akata;

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh