Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Akti suda

12.10.2011.

Okružni privredni sud Doboj je donio slijedeće Normativne akte kojim se uređuje unutrašnja organizacija i funkcionisanje suda, kao i odnos prema strankama i trećim licima :

 1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mijesta u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji r. mijesta
 3. Indeks Registar,
 4. Odluka o vođenju evidencija i drugih akata,
 5. Pravilnik o kućnom redu u zgradi Okružnog privrednog suda Doboj,
 6. Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama na rad Okružnog privrednog suda Doboj, njegovih sudija i radnika,
 7. Pravilnik o upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 8. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 9. Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 10. Pravilnik o naknadama i drugim primanjima zaposlenih i drugim materijalnim pravima u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 11. Kodeks poslovnog ponašanja radnika Okružnog privrednog suda Doboj,
 12. Odluka o informisanju javnosti,
 13. Strategija za odnose sa javnošću,
 14. Pravilnik o reprezentaciji u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 15. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 16. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 17. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama,
 18. Prvilnik o zaštiti od požara u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 19. Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenih u Okružnom privrednom sudu Doboj,
 20. Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenog vozila,
 21. Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja u Okružnom privrednom sudu Doboj.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh