Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

12.10.2011.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Doboj utvrđuje se unutrašnja organizacija Okružnog privrednog suda Doboj (u daljem tekstu: Sud) i to:

- sistematizacija radnih mjesta koja obuhvata naziv radnog mjesta sa opisom poslova, oznaku vrste poslova i naziv grupe u koju poslovi spadaju i njihova složenost, vrsta i stepen školske spreme, stručni ispit, radno iskustvo i drugi uslovi potrebni za vršenje tih poslova, broj izvršilaca i način zasnivanja radnog odnosa,
- opšta sjednica,
- stručni kolegij Suda,
- kolegij sudske uprave,
- disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih,
- način programiranja i planiranja rada,
- ostvarivanje javnosti rada Suda,
- druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i funkcionisanje Suda.

Unutrašnjom organizacijom Suda obezbjeđuje se:

- zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova,
- puna efikasnost i maksimalno korišćenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti zaposlenih,
- efikasno rukovođenje i koordinacija rada uz nadzor nad obavljanjem poslova,
- praćenje i proučavanje sudske prakse,
- ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u Sudu,
- primjena principa javnosti u skladu sa Zakonom,
- primjena savremenih metoda rada i omogućavanje strankama da na brz i ekonomičan način ostvare svoja prava koja im po zakonu pripadaju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh