Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Registar privrednih subjekata

12.10.2011.

Okružni privredni sud Doboj, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima vrši upis u sudski registar poslovnih subjekata po principima utvrđenim u Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 67/13, 15/16 i 84/19).

 

U registar poslovnih subjekata upisuju se privredna društva i druga pravna lica osnovana radi obavljanja privredne djelatnosti u cilju sticanja dobiti, javno preduzeće, javna ustanova, zadruga ili zadružni savez, kao i subjekti čiji je upis određen posebnim zakonima Republike Srpske.

 

U registar se upisuje :

- osnivanje, povezivanje i brisanje subjekta upisa,

- osnivanje, odnosno brisanje dijela subjekta upisa,

- sve statusne promjene, uključujući i promjene oblika organizovanja subjekta,

- podaci o subjektu upisa koji su od značaja za pravni promet i njihova izmjena,

- podaci u vezi sa stečajnim, odnosno likvidacionim postupkom,

- podaci o pokretanju postupka brisanja subjekta registracije,

- drugi podaci utvrđeni zakonom o registraciji poslovnih subjekata i drugim posebnim zakonima

 

Pored navedenog u registar se upisuje zabrana obavljanja djelatnosti na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa, privremene mjere, odnosno zabilješke o odlukama donesenim u skladu sa drugim propisima.

 

U kancelariji registra privrednih subjekata stranka može dobiti informaciju  :

 

-         o broju predmeta

-         o imenu sudije kojem je predmet dodijeljen u rad

-         informacije o kretanju predmeta

-         zahtjevom tražiti razgledanje i prepisivanje spisa

-         zahtjevom tražiti prepis rješenja

 

 

Radno vrijeme pisarnice sa strankama za prijem pismena je od 7 do15 časova, a radno vrijeme registra poslovnih subjekata sa strankama je od 8 do 9 i od 12 do 13 časova svakog radnog dana.

 

Za sve potrebne informacije možete se obratiti zaposlenim u sudskom registru na broj 053/241-833.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Obrazac prijave