Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja iz sudskog registra

Registar privrednih subjekata Okružnog privrednog suda Doboj izdaje slijedeća uvjerenja i potvrde :

1. potvrdu da se protiv određenog poslovnog subjekta u ovom sudu ne vodi postupak stečaja odnosno likvidacije,

2. potvrdu da protiv određenog poslovnog subjekta ovom sudu nije podnešen prijedlog za pokretanje stečajnog kao ni likvidacionog postupka,

3. aktuelni izvod iz sudskog registra,

4. uvjerenje da status zadnje registracije poslovnog subjekta nije promijenjen,

5. uvjerenje o pravnim prednicima poslovnih subjekata.

Za izdavanje ovih uvjerenja potrebno je podnijeti zahtjev uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.

Takse se uplaćuju na žiro račun br. 562-099-0000055687, vrsta prihoda 722211, u korist republičke sudske takse - budžet Republike Srpske, opština 028, budžetska organizacija 1087001.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh