Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Izdavanje uvjerenja, potvrda i izvoda

Okružni privredni sud Doboj izdaje slijedeća uvjerenja, potvrde i izvode:

1. potvrdu da se protiv određenog poslovnog subjekta u ovom sudu ne vodi postupak stečaja odnosno likvidacije,
2. potvrdu da protiv određenog poslovnog subjekta  ovom sudu nije podnesen prijedlog za pokretanje stečajnog kao ni likvidacionog postupka,

3. potvrdu koja u sebi sadrži  pojedinačni aktuelni podatak o poslovnom subjektu.
4. aktuelni izvod iz sudskog registra,

5. istorijski izvod iz sudskog registra,

6. uvjerenje da status zadnje registracije poslovnog subjekta nije promijenjen,

7. uvjerenje o pravnim prednicima poslovnih subjekata, tj. podacima iz zbirke isprava koji su prestali da važe.

Izvod, potvrda i uvjerenje predstavljaju javnu ispravu.

Zahtjevi za izdavanje javnih isprava podnose se i iste podnosioci preuzimaju  u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

Zahtjev se piše u slobodnoj formi.

Za izdavanje izvoda (aktuelni i istorijski) iz sudskog registra plaća se sudska taksa u iznosu od 10 KM koja se uplaćuje na :

Žiro račun broj 562-099-0000055687,

vrsta prihoda 722211, u korist republičke sudske takse - budžet Republike Srpske,

opština 028, budžetska organizacija 1087001.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh