Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Ostali dokumenti

   1 - 20 / 55  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
20.09.2019.

Priručnik za vođenje disciplinskog postupka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

11.03.2019.

Priručnik za primjenu kodeksa sudijske etike i kodeksa tužilačke etike

03.12.2018.

Odluka o izmjeni smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu

03.12.2018.

Smjernice za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu

28.02.2018.

Program realizacije preporuka Ureda za reviziju za 2016. godinu

15.12.2017.

Akcioni plan za provedbu odluka Ustavnog suda BiH

25.05.2017.

PROJEKAT PODRŠKE MONITORINGU I EVALUACIJI (MEASURE-BIH)

24.05.2017.

Prezentacije sa XIII Konferencije glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini

17.02.2017.

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH JUSTICE projekat

18.07.2016.

Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama u BiH

18.07.2016.

Smjernice za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH

19.02.2016.

Memorandum „Nošenje vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama - Analiza“

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa IV

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa III

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa II

02.12.2015.

Konferencija Jahorina - Radna grupa I

28.09.2015.

Akcioni plan VSTV-a BiH za period 2015. - 2016. godina

27.10.2014.

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u VSTV-u BiH

01.09.2014.

Pregled provođenja preporuka sa sastanaka strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH

28.08.2014.

Okvirna strategija za provedbu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH za period 2014. – 2018.

   1 - 20 / 55  >