• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sedmice sudske nagodbe

  15.11.2021.
  OBAVIJEST ZA STRANKE
  „Sedmice sudske nagodbe“
   
  Na osnovu inicijative Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH informišemo vas u da se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje provođenje aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u periodu od 22. novembra do 3. decembra 2021. godine.

  Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

  U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.
  Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:
  - samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
  - samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
  - zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.
  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Obavijest za stranke
 • 3 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Sedmice sudske nagodbe

  15.11.2021.
  OBAVIJEST ZA STRANKE
  „Sedmice sudske nagodbe“
   
  Na osnovu inicijative Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH informišemo vas u da se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje provođenje aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u periodu od 22. novembra do 3. decembra 2021. godine.

  Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

  U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.
  Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:
  - samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
  - samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
  - zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.